Wanneer een familielid overlijdt ten huize

  • U belt eerst de huisarts of de dokter van wacht. Deze zal ter plaatse komen om het overlijden vast te stellen en zal een overlijdensattest opmaken. Zonder deze documenten kan de overledene niet vervoerd worden!

    Wanneer de dokter is langs geweest neemt u contact op met ons 02/466.33.00 zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene over te brengen en op te baren in ons funerarium.

    U legt de kledij, de identiteitskaart, eventueel trouwboekje van de overledene en de papieren van de dokter (model III C en aanvraag tot cremeren) klaar om mee te geven aan onze mensen die bij u ter plaatse komen voor het vervoer.

    Vervolgens volgt de bespreking van de uitvaart aan huis of op kantoor.

  • hand op schouder