In uw woonplaats en elders…

  • In tegenstelling tot andere bedrijven actief in de begrafenissector worden geen bijhuizen in andere regio’s opgericht om onnodige kostenstijgingen, doorgerekend in de kostprijs van de uitvaart, te vermijden.

    Dit wil echter niet zeggen dat wij gebonden zijn aan een dienstverlening binnen de gemeente waar wij gevestigd zijn. Lesage uitvaartzorg staat ten dienste van getroffen families in een vrij grote regio, dus niet alleen in uw gemeente maar ook ver daarbuiten.

    Wij zijn er van overtuigd dat de verdere uitbouw van onze ontvangstruimten, uitvaartcentrum en kantoren tot het hoogste niveau van uitrusting en kwaliteitsvereisten de getroffen families eerder ten goede komt dan het oprichten van verschillende bijhuizen.

  • roos-in-hand