Grafkisten

 • De keuze van doodskist: rationeel of emotioneel, een vraag die door elk van ons ooit zal beantwoord moeten worden. Naast het gegeven dat het verdriet bij elk overlijden aanwezig is en het nemen van beslissingen hierdoor beïnvloed wordt, blijft het een raadsel waarom de ene mens kiest voor een dure grafkist en de andere voor een goedkoper model.

  Keuze is er zeer zeker. De verschillende houtsoorten en vervaardigingstechnieken, de afwerking en de vormgeving zijn bepalend voor de uiteindelijke kostprijs van een doodskist. Toch circuleren er de gekste verhalen over de doodskist en de waarde die men er al dan niet aan geeft.

  Om de zin of de onzin van de doodskist te doorgronden is het belangrijk een aantal zaken van elkaar los te koppelen. De zogenoemde ‘crematiekist’ bestaat niet. Een doodskist speciaal vervaardigd voor crematie zou kunnen bestaan uit een goedkoop materiaal om zo de kost van de uitvaart te drukken. Immers een grafkist hoeft bij crematie niet lang mee te gaan. Zo worden grafkisten in Nederland gemaakt uit ‘vezelplaten’ of MDF, met een negatief gevolg voor het milieu.

  Ga je er dan van uit dat de keuze wordt bepaald vanuit een zuiver rationeel standpunt ? Bij begraven zou men dan logischerwijze meer belang hechten aan de levensduur van de grafkist dan bij crematie? Dat is natuurlijk onzin. De keuze van de doodskist wordt zelden of nooit bepaald vanuit een zuiver rationeel standpunt. Indien dit wel zo zou zijn, dan was de grafkist totaal overbodig en droegen wij allemaal dezelfde kledij. Neen, de zin of de onzin van de doodskist wordt sterk beïnvloed door een emotioneel aspect. Een verwijt dat nog al eens naar het hoofd van de begrafenisondernemer wordt geslingerd is alsof hij misbruik zou maken van die emotionaliteit bij de keuze van de grafkist. Immers een dure doodskist verkopen is beter dan een goedkope.

  Ja, de begrafenisondernemer is ook een ondernemer, maar de essentie van zijn vak is als vertrouwenspersoon van de getroffen familie er zorg voor dragen dat de keuze van de familie overeenstemt met de wijze waarop deze keuze wordt gemaakt. Het is niet de uitvaartverzorger die de doodskist kiest, hij biedt alleen de keuzemogelijkheden aan.

  “De beschaving van een volk meet men aan de wijze waarop het zijn doden begraaft.” Het vervaardigen van grafkisten gebeurde 40 jaar geleden bij de schrijnwerker in je dorp. Bij een overlijden werden de maten genomen en de plaatselijke timmerman zette zijn beste beentje voor om een mooie doodskist te maken. Er werden na verloop van tijd mooiere houtsoorten ingevoerd en er werd meer aandacht besteed aan de afwerking. De duurzaamheid van die grafkist stond niet ter discussie. Een doorgedreven rationaliteit of emotionaliteit is nooit goed. Rationeel staat gelijk met onzin van de grafkist, het materiaal moet zo snel mogelijk vergaan en het moet liefst zo weinig mogelijk kosten. Emotionaliteit leunt meer aan bij de zin van de grafkist, liefst zo mooi mogelijk en uit duurzaam materiaal gemaakt.

  De polyester grafkist is echter moeilijk te plaatsen in voorgaande redenering. Polyester vergaat niet waardoor duurzaamheid een feit is. Polyester kan ook mooi zijn, en over smaak valt niet te twisten. De doodskist in polyester leunt dan ook meer aan bij een sterk doorgedreven emotionaliteit. Het zeer schadelijk effect op het milieu door het gebruik van materialen die niet vergaan moet onderdoen voor de drang om het lichaam van de afgestorvene zo lang mogelijk te bewaren. Een houding dewelke niet langer aanvaard kan worden door onze milieubewuste maatschappij.

  Ook de grafkist gemaakt uit vezelplaten of mdf is een voorbeeld van een doorgedreven extremisme, maar dan in de richting van de rationaliteit. De verwerkte lijmen verhogen het schadelijk effect op het milieu bij verbranding.

  Natuurlijk hout, materiaal dat zijn deugdelijkheid en kwaliteit heeft bewezen, lijkt dan ook voorbestemd om onze hedendaagse grafkisten vorm te geven. Er bestaan verschillende houtsoorten waardoor emotionaliteit en rationaliteit elkaar perfect kunnen aanvullen. De zin van de grafkist heeft zich in het verleden reeds bewezen, de onzin vinden we terug in de extremen waarvan we vandaag, gelukkig, stilaan afstand nemen.

  Lesage uitvaartzorg staat borg voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het spreekt voor zich dat een uitgebreide keuze ook bij de grafkisten belangrijk is. Zo beschikken wij over zeer sobere, eenvoudige grafkisten maar ook over zeer exclusieve modellen waardoor het niet zo moeilijk wordt om de gulden middenweg te vinden.

 • Grafkist