Laatste wilsbeschikking

 • Er is veel verwarring rond het begrip wilsbeschikking. Het wordt dan ook gebruikt voor testamenten, euthanasie en uitvaarten. De uitvaartverzorger zal met u een wilsbeschikking opstellen als een draaiboek voor uw uitvaart. Al uw wensen rond begraven, cremeren, rituelen en plechtigheden worden hierin tot in detail opgenomen. De keuze van de muziek, de sprekers, de kist, de advertenties, de koffietafel, werkelijk alles kan worden besproken.

  De uitvaartverzorger zal u bovendien aanraden om uw persoonlijke wensen ook te laten registreren bij de burgerlijke stand van uw gemeente. Hiervoor vraagt u een ‘attest betreffende de wijze van teraardebestelling’ op bij de dienst Bevolking. Dit formulier wordt officieel geregistreerd en niemand – zelfs niet de echtgenoot of echtgenote, de kinderen en de verwanten – mag zich tegen deze wil verzetten. Bij deze wilsbeschikking gaat het niet om de details. Er wordt gevraagd of u begraven of gecremeerd wil worden.

  U kan kiezen uit de volgende mogelijkheden :

  • Begraving op de gemeentelijke begraafplaats of in andere gemeente
  • Crematie gevolgd door begraving van de asurne op de gemeentelijke begraafplaats
  • Crematie gevolgd door plaatsing van de asurne in een nis van het columbarium op de begraafplaats
  • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
  • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
  • Crematie gevolgd door het ter beschikking stellen van de urne aan de nabestaanden om te worden bewaard, begraven of de as uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats.

  Ook het ritueel van de plechtigheid kan worden vastgelegd bij de gemeentelijke administratie.

  Ook hier gaat het niet om de details, maar om een keuze uit de verschillende mogelijkheden :

  • Uitvaartplechtigheid volgens de katholieke godsdienst.
  • Uitvaartplechtigheid volgens de protestantse godsdienst.
  • Uitvaartplechtigheid volgens de anglicaanse godsdienst.
  • Uitvaartplechtigheid volgens de orthodoxe godsdienst.
  • Uitvaartplechtigheid volgens de joodse godsdienst.
  • Uitvaartplechtigheid volgens de islamitische godsdienst.
  • Uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnige levensovertuiging.
  • Uitvaartplechtigheid volgens de neutraal filosofische overtuiging.
  • Geen uitvaartplechtigheid.

  Belangrijk om te weten is dat u dit attest altijd kan wijzigen. Ook uw wilsbeschikking bij de uitvaartverzorger kan altijd worden veranderd.

 • book

  001