Successieplanning

  • Onze Belgische inwoners overwegen meer en meer om hun vermogen op een fiscaalvriendelijke manier naar een volgende generatie door te sluizen.

    Dit loopt niet steeds van een leien dakje. Voor de leek, zowel de rijke industrieel als de eenvoudige belegger, zijn de juridische en fiscale aspecten van de successieplanning zeer technisch en vaak onbegrijpelijk.

    Het is zeker zo dat elke familiesituatie zijn eigen achtergrond heeft en dat voor elk probleem niet altijd hetzelfde antwoord kan worden gegeven. Met andere woorden : successieplanning is maatwerk.

  • advies