Fiscaal

  • Als uitvaartverzorger is het onze taak om u in alle facetten van de uitvaartzorg te informeren en te begeleiden. Bij een overlijden valt er meestal een nalatenschap open waarop successierechten verschuldigd zijn. Om het exacte bedrag van deze successierechten te kennen, moet u diverse administratieve formaliteiten vervullen die, gezien de omstandigheden, lastig maar noodzakelijk zijn. Het opstellen van het vermogen van de nalatenschap, zowel roerend als onroerend, maakt deel uit van de aangifte van nalatenschap.

    Als erfgenaam en algemene legataris moet u binnen 5 maanden ná de datum van het overlijden aangifte van nalatenschap indienen bij het Registratiekantoor van het ambtsgebied waar de laatste woonplaats van de overledene was. Ook indien het gaat om een “kleine nalatenschap” (dit is een nalatenschap die geen onroerende goederen bevat), is er aangifteverplichting tegenover de Administratie. Bevat de nalatenschap onroerende goederen, dan maakt een schatting van het goed deel uit van de aangifte.

    Het bedrag van de uiteindelijk te betalen successierechten wordt berekend op basis van percentages, die vastgesteld zijn per schijf van de erfenis. Er is een onderscheid tussen de tarieven van Vlaamse Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. De laatste woonplaats van de overledene en niet de plaats van overlijden bepaalt welke percentages worden toegepast.

  • grafzerk